Redovne linije

Firma PRESTO ima više polazaka i obavlja prevoz putnika na redovnim linijama kao što su
BEOGRAD - PIROT

BEOGRAD - DIMITROVGRAD

PIROT - ZLATIBOR

Jedini smo prevoznik sa direktnIm linijama BEOGRAD - PIROT i PIROT - ZLATIBOR.